پروانه صفائی

پروانه صفائی

زادروز: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: اکبر
پیشه/تحصیلات: دانشجو، دانشکده‌‌ی هنرهای زیبا
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۰
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.