ابوالقاسم سعیدی

ابوالقاسم سعیدی

زادروز: ۱۳۲۳
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محسن
پیشه/تحصیلات: تاجر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۸
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

سعیدی