سعید موسوی

سعید موسوی

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۲۳ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: ابوالقاسم
پیشه/تحصیلات: دانشجوی حقوق
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۸
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.