سعید نوروزی

سعید نوروزی

زادروز: ۳۱ شهریور ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۸
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

نوروزی