سعید سعیدپور

سعید سعیدپور

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: محمدتقی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال سوم مکانیک، دانشگاه بنگلور (هندوستان)
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۲۵
شماره: ۴۹

منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.