سید محمدصادق سجادی

سید محمدصادق سجادی

زادروز: ۱۳۲۶
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سید باقر
پیشه/تحصیلات: استادیار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۴
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.