سید غلامرضا حسینی ساجدی

سید غلامرضا حسینی ساجدی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۵ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید ضیاءالدین
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۲
شماره: ۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.