فرهنگ سالاریان

فرهنگ سالاریان

زادروز: ۱ بهمن ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالباقی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۰
شماره: ۳۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

سالاریان