امیر سلیمی

امیر سلیمی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۷ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: رضا
پیشه/تحصیلات: کارمند
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۶
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.