زهرا صمیمی مطلق

زهرا صمیمی مطلق

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: اقتصاددان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۷
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.