مهدی اللهوردی‌زاده سردرودی

مهدی اللهوردی‌زاده سردرودی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۹ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: زینال
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.