زهرا سرمدی

زهرا سرمدی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: حسینعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۰
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.