محمود سمنانی

محمود سمنانی

زادروز: ۱۴ آذر ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۰
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

سمنانی