امیر سیدی

امیر سیدی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۳۰ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی حسابداری و اقتصاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۲
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

سیدی