مجید حسینی سیدمحله

مجید حسینی سیدمحله

زادروز: ۲۴ بهمن ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عباسعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.