زهره سیدیوسفی

زهره سیدیوسفی

زادروز: ۲۷ آذر ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: علی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۱
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۳ ردیف ۱۴۱ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.