بیژن سیفی

بیژن سیفی

زادروز: ۹ آبان ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.
مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۱۵ ردیف ۱۱ است.