عارف سیف‌اللهی

عارف سیف‌اللهی

زادروز: ۱ شهریور ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۵ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی ستاره‌شناسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.