اسد‌الله شبروی مقدم

اسد‌الله شبروی مقدم

زادروز: ۵ خرداد ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۷ دی ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.