زهرا شب‌زنده‌دار

زهرا شب‌زنده‌دار

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۳۰ مرداد ۱۳۶۷
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۴۱
شماره: ۵۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.