معصومه شادمانی (کبیری)

معصومه شادمانی (کبیری)

زادروز: ۱۳۱۰
خاکسپاری: ۳ دی ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: زندانی سیاسی سرشناس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۲
شماره: ۴۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شادمانی