سیف‌الله شاهنده

سیف‌الله شاهنده

زادروز: ۱۳۰۵
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: میرزا جعفرخان
گرایش سیاسی: سازمان پارس

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۸
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شاهنده-آشتیبانی