اسماعیل شهبازی

اسماعیل شهبازی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۲۰ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: کوچک‌آقا
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۸
شماره: ۵۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج شده در منابع نیازمند بازنگری است.