اسماعیل شهبازی

اسماعیل شهبازی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: تاجر، دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۲۱
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.