حشمت‌الله شهبازی چگنی

حشمت‌الله شهبازی چگنی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۷
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.