جلال شاهرودی

جلال شاهرودی

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: جهانگیر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شاهرودی