محمود شهیار

محمود شهیار

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: جواد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی معماری، دانشگاه ملی
گرایش سیاسی: راه کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۰
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.