محمد شاهسواری

محمد شاهسواری

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: ماشا‌ءالله
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.