روزبه شاکری‌فرد

روزبه شاکری‌فرد

زادروز: ۱۵ خرداد ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی علم و صنعت
گرایش سیاسی: سازمان وحدت انقلابی

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۳۹

اسناد و منابع تکمیلی: