افسانه شمس‌آبادی

افسانه شمس‌آبادی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۶
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شمس-آبادی