رضا شمسائی قهیازی

رضا شمسائی قهیازی

زادروز: ۱۷ دی ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: مهندس شیمی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۶
شماره: ۴۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شمائی