فریده شمشیری

فریده شمشیری

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالله
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۰
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شمشیری