مصطفی حسین‌زاده شانه‌چی

مصطفی حسین‌زاده شانه‌چی

زادروز:
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدمهدی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۹
شماره: ۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

حسین‌زاده-شانه‌چی