وحید شوکتی

وحید شوکتی

زادروز: ۲۳ بهمن ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: ید‌الله
پیشه/تحصیلات: دانش آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۸
شماره: ۳۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.