حسین باغبان شمیرانی

حسین باغبان شمیرانی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۸ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اصغر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.