محسن شیخان

محسن شیخان

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۱ آبان ۱۳۶۷
نام پدر: بمانعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۳
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.