شیرین مظاهری

شیرین مظاهری

زادروز: ۵ آذر ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: یدالله
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۳
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.