ناصر شکری

ناصر شکری

زادروز: ۳ شهریور ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شکری