سیمین صمدی

سیمین صمدی

زادروز: ۱۷ فروردین ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۱
شماره: ۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

صمدی