فرزانه سبحانی جید

فرزانه سبحانی جید

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اکبر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۶
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

سبحانی