سهراب فاتحی

سهراب فاتحی

زادروز: ۲۴ مرداد ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۱
شماره: ۴۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فاتحی