سهراب صفا

سهراب صفا

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: صفت
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۹
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.