محمداسماعیل سلیمانی

محمداسماعیل سلیمانی

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۱۱ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحنیفه
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اشرف دهقانی)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۹
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.