محمدرضا سلطانی

محمدرضا سلطانی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: حیات
پیشه/تحصیلات: پرسنل ارتش
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.