سودابه بقائی

سودابه بقائی

زادروز: ۵ شهریور ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۹ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: اباصلت
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۲
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

بقایی