فرهنگ سیامکی‌پور فرد

فرهنگ سیامکی‌پور فرد

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۹ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی اقتصاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۵
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.