سیبا شریف‌پور

سیبا شریف‌پور

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محسن
پیشه/تحصیلات: معلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۳
شماره: ۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.