سید مهدی طباطبائی

سید مهدی طباطبائی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۲۳ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: سید اسماعیل
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۵
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.
مشخصات دقیق مزار شماره‌ی ۸ ردیف ۱۵ است.

طباطبائی