محمدحسین تدریسی

محمدحسین تدریسی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی راه و ساختمان
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۴
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.