امیر (جلیل) تفضلی یزدی

امیر (جلیل) تفضلی یزدی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسین
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

امیر-جلیل-تفضلی-یزدی